arieven


Het basisuurtarief bedraagt EUR 161 exclusief kantoorkosten (6%) en BTW (19%).
Er kan een afwijkend uurtarief worden overeengekomen, afhankelijk van het betrokken financiële belang van de zaak, de hoedanigheid van de cliënt ( zakelijk/ particulier ) en/of de mate waarin gebruik moet worden gemaakt van gespecialiseerde kennis.

Reijer Venema Consultant is bevoegd om de tarieven periodiek te verhogen.

Op alle werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing