isclaimer


U kunt ons, nu en in de toekomst, op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de website en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig.
Door gevoelige of vertrouwelijke informatie via het open internet aan ons te versturen aanvaardt u het risico, dat deze informatie bij derden terecht komt.

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze website. Dit betekent venwel niet dat wij garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is.
Reijer Venema Consultant is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Gebruik van de website geschiedt volledig voor uw  eigen  risico.Copy-right!

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan

Reijer Venema Consultant. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Reijer Venema Consultant.


Persoonsgegevens

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten, is het mogelijk dat Reijer Venema Consultant uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Reijer Venema Consultant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het hierboven omschreven doel, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Reijer Venema Consultant zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet.

Alle personen die namens Reijer Venema Consultant toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Mocht u problemen ondervinden met deze website, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail.