en kleine selectie uit onze procedures


Lopende onderwerpen in bezwaarfase

-         verplichting elektronische aangifte ondernemers onverbindend?
-         KB-Lux, verlengde navordering in strijd met europees recht?
-         buitenlandse rekeningen,navorderingsaanslag nietig?
-         Boete oplegging in strijd met EVRM?
-         Conserverende aanslag in verband met emigratie.


Een greep uit de (lopende)  beroepsprocedures


Gerechtshof te ’s-Gravenhage : uitspraak        24 juni 2005
Nummer : BK-03/02891
Hoge Raad : arrest 22-09-2006, 42149
Gepubliceerd :

BNB 2007/1
V-N 2006/ 50.5

     
Gerechtshof Amsterdam : uitspraak       12 februari 2007
Nummer : BK 06/00386
Gepubliceerd : V-N 2007/24.5
Onderwerp : ontvankelijkheid bezwaar per fax
Resultaat : belanghebbende in het gelijk gesteld
Schriftelijke vragen Tweede Kamer : brief 11/06/2007, nr. 2060717650
Mededeling staatssecretaris : brief 28/06/2007, nr. DGB07-03255Klacht Nationale Ombudsman    
Datum : 07/06/2007
Nummer : 2007.06299.0001
onderwerp :

onjuiste afhandeling Belastingdienst bezwaarschriften tegen voorlopige aanslagen lopende klacht thans bij minister van Financiën
Gerechtshof te Leeuwarden  : uitspraak 18 februari 2005
Nummer : BK 967/03
Gepubliceerd : V-N 2005/ 29.1.5
Hoge Raad : lopende procedure nummer 41.805
Conclusie A-G Overgaauw : 19 juli 2006
Gepubliceerd : V-N 2006/ 53.7
Onderwerp :

eigen woningregeling, bestaande hypotheek, Herfinanciering en bewijstermijn
Gerechtshof te Leeuwarden  : uitspraak 8 oktober 2004
Nummer : BK 2003/00243
Gepubliceerd : V-N 2005/ 8.1.11
Hoge Raad : 15 juni 2007, nummer 41327
Gepubliceerd : V-N 2007/28.8
Onderwerp :

navordering zonder nieuw feit mogelijk op grond van overgangsrecht

Resultaat :

beroep in cassatie ongegrond, ondanks onjuiste overwegingen Hof Leeuwarden
Rechtbank te Leeuwarden  : uitspraak 7 juli 2006
Nummer : Awb 06/39
Gerechtshof te Leeuwarden : uitspraak 25 mei 2007
Nummer : BK 06/00081
Onderwerp :

navorderingsaanslag kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, geen nieuw feit

Resultaat :

belanghebbende in het gelijk
Gerechtshof te Leeuwarden  : uitspraak 18 februari 2005
Nummer : BK 967/03
Gepubliceerd : V-N 2005/ 29.1.5
Hoge Raad : lopende procedure nummer 41.805
Conclusie A-G Overgaauw : 19 juli 2006
Gepubliceerd : V-N 2006/ 53.7
Onderwerp :

eigen woningregeling, bestaande hypotheek, Herfinanciering en bewijstermijn
Gerechtshof te Leeuwarden  : uitspraak 23 september 2004
Nummer : BK 321/03
Lopende procedure Hoge Raad : B.41.256
Onderwerp :

onrechtmatige daad inspecteur bij opleggen voorlopige aanslag?
Gerechtshof te Leeuwarden  : uitspraak 17 december 1999
Nummer : BK 98/802
Gepubliceerd : V-N
Hoge Raad : 28 februari 2001, nr.35.851
Gerechtshof Arnhem : mondelinge uitspraak, AWB 01/00783
Onderwerp :

omkering bewijslast onjuist toegepast

Resultaat : belanghebbende in het gelijk